Reklam
Reklam
Reklam
Protez Kullanıcıları

AMPUTASYONDA ÇEŞİTLERİ NEDİR?

AMPUTASYONDA ÇEŞİTLERİ NEDİR?

EL VE EL PARMAĞI AMPUTASYONU


Elin ve parmakların bütünlüğünün korunması hayat kalitesi için önemlidir. El ve el parmakları amputasyonu, geçirilen kazalar, travmalar, elektrik yanıkları, doğuştan gelen yapı bozuklukları ve kanserler gibi farklı sebeplere bağlı olarak yapılabilir. Amputasyon ameliyatının amaçları elde fonksiyonun mümkün olduğunca korunması,  güdüğün sağlıklı ve dayanıklı bir örtü ile kapatılması, kullanışlı bir duyunun korunması, sinirlerin korunması ve eklemlerin kalıcı şekilde bozulmalarının önlenmesi, kısa süren bir nekahat süresi, erken protez uygulanabilirliğin oluşturulması, hastanın işine ve günlük yaşamına erkenden dönmesinin sağlanması şeklinde sıralanabilir.Endüstriyel çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan parmak amputasyonlarında parmak tekrar yerine takılamıyorsa  mikrocerrahi teknik kullanılarak hazırlanabilecek olan bazı flepler bu amaca en iyi şekilde hizmet etmektedirler. Ray amputasyonların sonuçları da fonksiyonel ve kozmetik açıdan oldukça başarılıdır. El seviyesinde uygulanacak olan amputasyonlarda birçok farklı tekniğin mevcut olduğu tedavi eden cerrah tarafından bilinmeli ve her hasta için dikkatli bir muayene sonrası amputasyon tekniğine karar verilmelidir.

DİRSEK AMPUTASYONU

Kaza ve travma sonucu nedenlerle oluşan amputasyonlar yanında, kanserler, damar bozuklukları, enfeksiyon, yanıklar nedeni ile amputasyonlar yapılmaktadır. Amputasyonlardan sonra rastlanabilecek kötü sonuçlar ise deri altı kan birikimi (hematom), enfeksiyon, cilt nekrozu, eklem kontraktürleri, ağrı ve sinir tümörü (nöroma) dır. Dirsek altı amputasyonlarında kemik uzunluğunun korunması ön kol hareketlerini mümkün kılarak ampute edilmiş kolun fonksiyonlarını arttırır. Kemik uzunluğunun kısa olduğu dirsek altı amputasyonlarında fonksiyonu arttırmak ve daha rahat protez kullanımını sağlamak için çeşitli uzatma yöntemleri kullanılabilir. Mümkün olduğu kadar dirsek eklemi korunmaya yönelik amputasyon yöntemleri uygulanmalıdır. Sağlıklı yara iyileşmesini sağlarken mümkün olan en uzun güdük seviyesinin korunması bu bölge amputasyonlarında birincil amaç olmalıdır.

OMUZ AMPUTASYONU

Omuz bölgesinde yapılan amputasyonların sıklığı çok fazla değildir. Bu bölge amputasyonlarının sebeplerinin başında kanserler gelmektedir. Tüm kolu etkileyen ağır travmalar, hayatı tehdit eden enfeksiyon varlığı ve doğuştan bozukluklar diğer sebepler arasındadır. Omuz amputasyonlarını iki gruba ayırmak mümkündür:
İlk grupta omuz dezartikülasyonu, skapulotorasik amputasyon gibi kolun tümünün vücuttan uzaklaştırıldığı girişimler yer alır.
İkinci grupta ise interkalar omuz rezeksiyonu, skapulektomi gibi kolun uç bölümünün korunduğu yöntemler mevcuttur.
İlk gruptaki amputasyonlardan sonra fonksiyonel ve kozmetik sonuçlar genellikle çok iyi değildir. Özellikle kozmetik görünümü düzeltmek için çeşitli cerrahi girişimler uygulanabilir. Amputasyon sonrası protez kullanım oranı bu gruptaki hastalarda çok yüksek olmamaktadır. İkinci gruba giren girişimlerin sonuçları ise çok daha tatminkardır. Bu bölgeyi ilgilendiren kanserlerde olguların birçok branş doktorları tarafından değerlendirildikten sonra cerrahi planlama yapılması hem kanserle ilgili kötü sonuçların önlenmesinde hem de protez uygulanması sırasında başarı oranlarını arttıracaktır.

AYAK BİLEĞİ AMPUTASYONU

Ayak ve ayak bileği amputasyonları, diyabetik ayak yaraları başta olmak üzere kemik iliği iltihabı yani osteomiyelitlerde, travmalarda, kanser (tümör) veya doğuştan oluşan yapı bozukluklarında uygulanabilir. Amputasyon düzeyi yukarı doğru çıktıkça hastanın enerji tüketimi ve yürüme yeteneği azalır. Parmak amputasyonları ve ayak tarak kemikleri amputasyonları yürümeyi çok fazla etkilemezler. Bununla birlikte Lisfranc ve Chopart amputasyonları yürümeyi daha çok bozarlar. Bu amputasyonlarda kalıcı eklem sorunları gelişmemesi için yumuşak doku dengesinin sağlanması gerekir. Ayak bileği amputasyonlarında topuk bölgesinin kanlanması değerlendirilmelidir. Topuk kemiğinin çıkarılmadığı ameliyatlar teknik olarak zor olmalarına karşın yürüme açısından avantajlıdırlar. Ayak ve ayak bileği amputasyonları, seçilmiş hastalarda fazla fonksiyonel kayba uğramadan yürüyebilmek için uygun tercihler olabilirler.

DİZ AMPUTASYONU

Diz ekleminden amputasyon cerrahi işlem olarak kolay bir işlemdir. 

KALÇADAN AMPUTASYON

Kalça amputasyonu  kalça eklemi hizasından tüm bacağın çıkartılması şeklinde yapılan amputasyondur. Kalça amputasyonu kanser durumlarda uygulanan bir cerrahi işlemdir.

ÇOCUKLARDA AMPUTASYON 

Uzvun (kol/bacak) uzunluğunun korunması ve fonksiyonel olarak normale yakın bir uzuv kazandırılması tüm amputasyonlarda ilk amaçtır. Çocuklarda büyümenin devam etmesi, cilt ve yumuşak dokuların elastikiyetinin yüksek olması ve hızlı iyileşme kapasitesi erişkin amputasyonlarından ayıran en önemli özellikleridir. Büyüme özelliği nedeniyle, erken yaşlarda yapılan amputasyonlarda, ileride fonsiyonel ve yeterli uzunlukta bir uzuv sağlanması öngörülmelidir. Çocuklarda kemik dokuda yapılacak her girişim, belirlenen cerrahi presipler içerisinde yapıldığında hızlı, sorunsuz bir düzelme sağlayacak ve erken dönemde protez kullanmasına imkan vererek normal sosyal aktivitelerini yapabilmesini sağlayacaktır. Doğumsal veya edinsel nedenli amputasyonlarda mümkün olan en uygun dönemde çocukların protez kullanmasına olanak sağlayarak hayat kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Uygun zamanda uygun seviyeden yapılan cerrahi girişimler buna olanak vermektedir.

Alıntıdır : https://www.ahmetakgul.com.tr/

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ArabicEnglishTurkish